พรูอีซี่ แคร์ แผนคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย

พรูอีซี่ แคร์ แผนคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย

พรูอีซี่ แคร์ แผนคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย

อายุรับประกัน 20 – 60 ปี
♠ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สูงสุด 100,000 บ./ครั้ง, สูงสุด 4 ครั้ง/ปี
♠ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกโรคมะเร็ง สูงสุด 400,000 บ./ปี
♠ ไม่ต้องสำรองจ่าย ไม่จำกัดค่าห้อง
♠ คุ้มครองค่ารักษา Covid-19
♠ มีบัตรประกันสุขภาพกับเครือข่ายสถานพยาบาลกว่า 417 แห่งทั่วประเทศ

พิเศษ!! ลูกค้าเอเอสรับ เอไอเอส พอยท์ สูงสุด 300 คะแนน ตั้งแต่ 5 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65