แพ็กเกจ ย้ายค่ายเติมเงิน เน็ตฟรีสูงสุด 12 GB โทรฟรีสูงสุด 1,000 บาท

แพ็กเกจ ย้ายค่ายเติมเงิน เน็ตฟรีสูงสุด 12 GB โทรฟรีสูงสุด 1,000 บาท

 

“แพ็กเกจ ย้ายค่ายเติมเงิน”

 

เน็ตฟรีสูงสุด 12 GB โทรฟรีสูงสุด 1,000 บาท + WiFi ฟรี ไม่จำกัด โซเชียล Facebook และ Line ไม่อั้น


เงื่อนไขการรับโบนัสสุดคุ้ม 4 ต่อ

– สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม มาเอไอเอส วัน-ทู-คอล! ที่แจ้งความประสงค์ย้ายค่าย ภายในระยะเวลาที่กำหนด
– รับสิทธิ์รวมสูงสุด 12 เดือน
– ลูกค้าต้องเติมเงินสะสมขั้นต่ำเดือนละ 150 บาท (ตั้งแต่วันที่ 1 – สิ้นเดือนของเดือนนั้นๆ) และใช้งานกับโทรศัพท์ 4G/3G เท่านั้น จึงจะได้รับโบนัส
– ลูกค้าจะได้รับโบนัสภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
– หากในเดือนใดๆมีการเติมเงินไม่ถึง 150 บาท และ/หรือไม่ได้ใช้โทรศัพท์ 4G/3G จะไม่ได้รับโบนัสของเดือนนั้น และจะถูกนับเป็นระยะเวลาที่ได้รับสิทธิ์ตามปกติ
– สิทธิ์นี้ใช้งานภายในประเทศเท่านั้น
– ส่วนเกินคิดอัตราตามแพ็กเกจที่ลูกค้าใช้งานอยู่
– สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลขต่อ 1 สิทธิ์
– กรณีลูกค้าเปลี่ยนโปรโมชั่นไปเป็นโปรโมชั่นอื่น สิทธิ์การใช้งานโบนัสสุดคุ้ม 4 ต่อ จะสิ้นสุดทันที
– บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เงื่อนไขแพ็กเกจสำหรับย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเอไอเอส วัน-ทู-คอล
– ลูกค้าจะไม่สามารถดำเนินการโอนเงินออกไปยังหมายเลขอื่นได้ จำนวน 365 วัน
– เปิดใช้บริการ “ซิมย้ายค่าย เติมเงิน” รับฟรี! เล่น Facebook, LINE และ AIS SUPER WiFi ไม่อั้น นาน 7 วัน
– อัตราค่าโทร วินาทีละ 1.4 สต. นาทีแรก 99 สต., SMS ข้อความละ 3 บาท, MMS ข้อความละ 6 บาท
– เมื่อเติมเงินสะสมครบ 150 บาท/เดือน รับโบนัส! โทรฟรี/เน็ตฟรี/เล่น Facebook, LINE และ AIS SUPER WiFi ไม่อั้น

  • โทรฟรี 200 บาท (200 นาที) นาน 30 วัน รับสิทธิ์นาน 5 เดือน
  • เน็ตฟรี 1GB นาน 7 วัน รับสิทธ์นาน 12 เดือน
  • เล่น Facebook/LINE ไม่อั้น นาน 7 วัน รับสิทธิ์นาน 12 เดือน
  • เล่น AIS SUPER WiFi ไม่อั้น นาน 7 วัน รับสิทธิ์นาน 12 เดือน

** สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลขต่อ 1 สิทธิ์
** อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
** บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า