วิธีการใช้งานอุปกรณ์ Cmate Portable ECG กับ Mobile App

1.เริ่มจาก Login โดยสามารถเลือก Login ได้ถึง 4 วิธี

  • WeChat
  • Facebook
  • Google ID
  • เบอร์โทรศัพท์ (เลือกประเทศไทย +66 และใส่ 0 นำหน้าเป็น 0xxxxxxxx)

2.ระบุข้อมูลของตัวเองแล้วกด “ยืนยัน”

3.เริ่มการวัดค่าด้วยการคลิกที่ปุ่ม “สุขภาพหัวใจ”

4.คลิกปุ่ม “วัด” แล้วทำตามขั้นตอนที่ระบบแนะนำ

หลังจากนั้นระบบจะทำการวิเคราะห์ และแสดงผลของสุขภาพหัวใจออกมา