ช่วยกันรักษ์โลก ฝากทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ E-Waste กับพี่ไปรษณีย์

ช่วยกันรักษ์โลก ฝากทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ E-Waste กับพี่ไปรษณีย์

ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste)

          เป็นประเด็นที่มองข้ามไม่ได้เลย มีหลายหน่วยงานออกมารณรงค์ให้คนไทยตระหนักและให้ความสำคัญกับการทิ้งอย่างถูกที่และถูกวิธี เพราะขยะประเภทนี้นอกจากจะไม่ย่อยสลายตามธรรมชาติแล้ว ยังปล่อยสารพิษลงสู่สภาพแวดล้อม สุดท้ายก็จะย้อนกลับมาทำร้ายมนุษย์เรานี่เอง

          ที่ผ่านมา แม้จะมีหลายหน่วยงานออกมาตั้งจุดรับทิ้ง E-Waste ตามจุดต่างๆ แต่ก็ยังไม่ทั่วถึงอยู่ดี และบางคนก็ไม่สะดวกที่จะนำไปทิ้ง ณ จุดรับทิ้ง คงจะดีไม่น้อยถ้ามีคนมารับขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) ไปทิ้งให้ถึงหน้าบ้าน

          “ฝากทิ้ง E-Waste กับพี่ไปรษณีย์” แคมเปญดีๆ จากความร่วมมือของ เอไอเอส กับ ไปรษณีย์ไทย ช่วยให้คนไทยทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) ได้สะดวกขึ้น โดยมารับถึงหน้าบ้านเลย และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วย

          หลังจากที่ไปรษณีย์เข้าไปรับฝากทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ก็จะส่งต่อให้เอไอเอส เพื่อนำไปกำจัดและ Recycle อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากลในรูปแบบของ Zero Landfill โดยสามารถฝากทิ้งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


2 ขั้นตอนง่ายๆ “ฝากทิ้ง ขยะอิเล็กทรอนิกส์” กับบุรุษไปรษณีย์

          1.เตรียม E-Waste ทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต, สายชาร์จ, หูฟัง, พาวเวอร์แบงก์ และแบตเตอรี่มือถือ ให้พร้อม และนำใส่กล่อง พร้อมเขียนหน้ากล่อง “ฝากทิ้ง ขยะอิเล็กทรอนิกส์”

          2.ฝากทิ้งกับพี่ไปรษณีย์ที่มาส่งจดหมายหรือพัสดุที่บ้านได้เลย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

          ติดตามรายละเอียดต่างๆ มีทั้ง บทความ, จุดรับทิ้ง E-Waste, กระบวนการกำจัด E-Waste และเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ E-Waste เพิ่มเติม ได้ทาง https://ewastethailand.com/ewaste-takeaway