AIS Points | รายการของรางวัล

รายการของรางวัลของ AIS Points มี 10 หมวดหมู่

  • 1.อาหาร
  • 2.เครื่องดื่ม ของหวาน
  • 3.แพ็กเกจเอไอเอส
  • 4.ลุ้นรางวัล
  • 5.สติกเกอร์ไลน์
  • 6.ช้อปปิ้ง
  • 7.บันเทิง
  • 8.พรีเมี่ยม Delivery
  • 9.สุขภาพ ความงาม
  • 10.ท่องเที่ยว การเดินทาง 


2.เครื่องดื่ม ของหวาน


3.แพ็กเกจเอไอเอส


4.ลุ้นรางวัล


5.สติกเกอร์ไลน์


6.ช้อปปิ้ง


7.บันเทิง


8.พรีเมี่ยม Delivery


9.สุขภาพ ความงาม


10.ท่องเที่ยว การเดินทาง