เติมเงินง่ายๆ ผ่านแอป myAIS

Step 1 | กด “เติมเงิน” (Top up)

Step 2 | ใส่หมายเลขที่ต้องการเติมเงิน

Step 2 | หรือเลือกรายชื่อผู้ติดต่อ

Step 3 | เลือก “จำนวนเงิน” (Top up Amount) ที่ต้องการ

Step 3 | เลือก “ช่องทางเติมเงิน” (Top up Method)