จ่ายบิล สะดวก ปลอดภัย ด้วยแอป myAIS

Step 1 | กด “จ่ายบิล” (Quick Pay) หรือ คลิกแถบ “ยอดค่าใช้บริการ” (Outstanding Balance)

Step 2 | เช็กรายละเอียดค่าบริการและเลือกจ่ายจำนวนเงินที่ต้องการได้ด้วยตัวเอง

Step 3 | เลือก “ช่องทางการชำระ” (Payment Method)